Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ammatillista matalan kynnyksen voimavarasuuntautunutta ja tavoitteellista keskusteluapua. Luottamuksellista mielenhuoltoa ja hyvinvoinnin tukemista ammattilaisen kanssa elämän solmukohdissa. Ratkaisukeskeisessä terapiassa autetaan ihmisiä löytämään itsestään voimavarat elämän laadun parantamiseksi. Istuntojen aiheina voi olla esimerkiksi parisuhteen ongelmat, jaksamisongelmat yksinäisyys, ahdistuneisuus, masennus, alakuloisuus, pelkotilat, itsetuntoon liittyvät ongelmat, arjen kuormittavuus, elämänmuutokset, erilaisiin ihmissuhteisiin liittyvät haasteet, oma tai läheisen sairastuminen tai oman elämäntilanteen selkeyttäminen ja jäsentäminen.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskustelemme ja teemme ratkaisukeskeisen terapian harjoitteita, jotka lisäävät itsetuntemustasi ja itseymmärrystäsi sekä vahvistavat voimavarojasi. Yhdessä löydämme sinua motivoivat ja sinulle sopivat toimintatavat, jotta saavutat toivomasi muutoksen elämääsi.

Lyhytterapia on nimensä mukaisesti lyhyttä: käyntikertoja on yleensä 1 - 20 kertaa. Muutamakin kerta voi riittää. Terapiatapaamiset ovat täysin luottamuksellisia. Et tarvitse lääkärin lähetettä, vaan voit varata ajan suoraan tästä. Lyhytterapeutilla käyntiäsi ei kirjata Kanta-järjestelmään. Lyhytterapia ei ole Kela-korvattavaa. Lyhytkestoisuutensa ansiosta se on kuitenkin todettu asiakkaalle kustannustehokkaaksi terapiamuodoksi.