Asiakaspalautteita

"Pidin Hannan kanssa käydyistä keskusteluista todella paljon. Hanna otti minut hyvin lämpimästi vastaan ja heti alusta saakka keskustelu oli luontevaa ja miellyttävää hänen kanssaan. Minulla oli koko ajan olo, että olen "hyvissä käsissä" ja keskustelu eteni mukavasti. Pidin myös siitä, että hän osasi hyvin auttaa pukemaan sanoiksi tuntemuksiani ja arvostin rehellistä puhetta. Minulle tuli tunne, että ymmärrän itseäni ja tunteitani taas paremmin. Hanna auttoi oikeasti löytämään ratkaisuja ongelmiin, vaikeisiin tilanteisiin ja elämän haasteisiin. Hän auttoi löytämään uusia hyviä näkökulmia ja ajatuksia siihen kuinka päästä haastavassa tilanteessa eteenpäin. Keskusteluiden jälkeen oloni oli todella hyvä, kevyt ja positiivisen energinen. Lämmin kiitos Hannalle tästä".

Nainen yli 35 v.
"Kiitos Hanna, että tulin hyvin kuulluksi ja ymmärretyksi. Terapian avulla opin tuntemaan itseäni paremmin. Olen todella kiitollinen saamastani avusta ahdistuksen kontrolloimiseen sekä paniikkikohtauksiin. Terapia opetti minua näkemään uusia näkökulmia, se vahvisti positiivista ajatteluani, opin löytämään negatiivisten asioiden positiiviset puolet." 

Mies yli 30 v.

"Kiitos Hanna antoisista terapiatapaamisista. Koen, että sinulla on luontainen kuuntelemisen ja terapeuttina olemisen kyky. Sinun kanssasi oli turvallista mennä omia pelkoja kohden. Loit turvallisen ja lämpimän ilmapiirin. Avaat suorilla kysymyksilläsi tietä ratkaisuja kohden, saat asiakkaan oivaltamaan."

Nainen yli 60 v.


"Iso kiitos Hanna koko prosessista, sain oivaltaa asioita ohjatusti itse, jokaisella on tiettyjä rooleja niin perheissä kuin työelämässäkin ja annamme niiden liian helposti määrittää itsemme. Autoit kyseenalaistamaan muiden oikeutuksen ohjailla elämääni ja omia toiveitani. Nyt minulla on eväitä määritellä itse oman elämän suunta ja hakeutua iloa tuovien asioiden pariin. Sydämellinen kiitos!"

Nainen yli 55 v.

"Kiitos Hanna läsnäolevasta, ymmärtäväisestä ja lämminhenkisestä terapiasta. Terapian aloittaessa oma henkinen tilani oli todella huono. Koen itse saaneeni apua ja myös lähipiirini on huomannut muutoksen minussa kohti parempaa hyvinvointia. Eniten apua olen saanut ahdistukseen ja olen päässyt eroon paniikkikohtauksista. Terapian avulla opin kiitollisuutta."

Nainen yli 30 v.


"Pienellä kynnyksellä lähdin kokeilemaan Hannan tarjoamaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Hannan kanssa oli alusta alkaen luonnollista keskustella ja pääsi hyvin purkamaan omia ajatuksiaan ja sai myös uutta näkökulmaa. Kiireisen arjen keskellä itsestä huolehtiminen jää joskus taka-alalle. Jokaisen terapia kerran jälkeen jäi kuitenkin hyvä mieli siitä, että varasin tähän aikaa omasta kalenterista."

Nainen yli 30 v.