MielenPT

MielenPT TARJOAA

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa

Mielen vuosihuoltoa MielenHuolto

Työhyvinvointipäivä workshopeja

Erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia kursseja, workshopeja ja luentoja

MielenPT:n tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, itseymmärrystä, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, vahvistaa itsetuntoa sekä löytää tasapainoa ja harmoniaa. Tuoda iloa, valoa ja värejä elämään. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Juuri siksi MielenPT tarjoaa matalan kynnyksen terapiapalveluiden; ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja mielen vuosihuollon MielenHuolto lisäksi erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavia ja tukevia kursseja, workshopeja, luentoja sekä yritysten työhyvinvointipäiviin sopivia workshopeja.

Muutama sananen minusta

Olen Hanna Ilvonen-Pölkki ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, MielenPT:n perustaja. Ihmisten auttaminen ja syvällisistä asioista keskusteleminen on aina ollut minulle luontevaa ja helppoa. Saan helposti yhteyden ihmisiin, uskon aitoon ja läsnäolevaan kohtaamiseen. Olen aina ollut erittäin kiinnostunut ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja halunnut löytää tapoja, joilla voin auttaa ihmisiä voimaan paremmin. Olen toiminut hyvinvointi- ja kauneusalan yrittäjänä jo lähemmäs 20 vuotta, ollen työssäni läheisissä asiakaspalvelukontakteissa ja terapeuttisena auttajana monelle. Olen myös toiminut Cambridge -valmentajana valmentaen ihmisiä kohti pysyvää elämäntapamuutosta ja tyytyväisempää minää. Tanssi on kuulunut elämääni lähes koko elämäni, tanssilajeista samba ja samba-reggae ovat olleet matkassani mukana jo 35 vuotta. Näiden brasilialaisten tanssien parissa olen mm. ohjannut sambatunteja ja -workshopeja sekä esiintynyt. Olen myös kouluttautunut Sambic -ohjaajaksi ja useamman vuoden ohjannut Sambic -tunteja (Sambic on rekisteröity suomalainen tanssiliikuntatuote). Ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi valmistuin 12/2023, terapiatyötä opintojen ohessa tein hieman yli 120 asiakastapaamista omassa yrityksessäni sekä muutamia päivystysvuoroja nuorten Walk in -terapiassa. Alusta asti minulle oli selvää, että haluan ratkaisukeskeisen lyhytterapian ohella tarjota erilaisia matalan kynnyksen hyvinvointipalveluita, joissa yhdistyy mielen ja kehon yhteys. Mieli vaikuttaa kehoon - Keho vaikuttaa mieleen

Tutustu asiakaspalautteisiin tästä