MielenPT

MielenPT TARJOAA

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa

Mielen vuosihuoltoa MielenHuolto

Työhyvinvointipäivä workshopeja

Erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia kursseja, workshopeja ja luentoja

MielenPT:n tavoitteena on lisätä ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia, itseymmärrystä, tyytyväisyyttä ja onnellisuutta, vahvistaa itsetuntoa sekä löytää tasapainoa ja harmoniaa. Tuoda iloa, valoa ja värejä elämään. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Juuri siksi MielenPT tarjoaa matalan kynnyksen terapiapalveluiden; ratkaisukeskeisen lyhytterapian ja mielen vuosihuollon MielenHuolto lisäksi erilaisia kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistavia ja tukevia kursseja, workshopeja, luentoja sekä yritysten työhyvinvointipäiviin sopivia workshopeja.

Kuka on MielenPT:n takana? Tutustu minuun tästä